}
 

Speciaal onderwijs

 

Theater is bij uitstek een geschikt middel om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken in het speciaal onderwijs. Theater is niet cognitief, maar spreekt juist tot het hart. Leerlingen maken een gedeelde ervaring mee, waar we in een speelse workshop passend op reflecteren.
Regisseur Eline Roozeboom heeft jarenlange ervaring in het theater maken met mensen met een verstandelijke beperking. In overleg met de school kunnen we de voorstelling Homonologen aanpassen naar de publieksdoelgroep. We speelden eerder bijvoorbeeld voor dove en slechthorende leerlingen en maakten de voorstelling beeldender dan hij is. Voor slechtziende en blinde leerlingen versterkten we het muzikale aspect dat al in de voorstelling zit. Wat zou goed werken voor de scholieren bij jou op school?