}

Schoolvoorstellingen

We stappen de school in met een theatervoorstelling in de klas, gespeeld door mensen die hun eigen verhaal leven én delen. We geven leerlingen een ervaring mee. We maken onderwerpen die soms uit ongemak weggemoffeld worden bespreekbaar om zo de sfeer op school positief te veranderen.

Homonologen

Deze voorstelling wordt gespeeld door zes jongeren die vertellen hoe ze met hun seksuele geaardheid en gender identiteit omgaan binnen hun familie, vriendengroep en religie.

Kleurles

Drie spelers geven inzicht in hoe snel je (onbewust) oordeelt over iemand op basis van kleur en wat dit betekent voor je zelfbeeld en kansen in de samenleving.