}
Live your story - Logo Big.png

Verbinden en vieren

Live Your Story brengt werelden samen. We bouwen bruggen tussen generaties, tussen onderwijsniveaus, tussen mensen met verschillende (bi)culturele achtergronden, tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen, mensen met verschillend gedachtegoed en verschillende vormen van seksuele geaardheid. Telkens slaan we een brug tussen de online en de offline wereld, want we leven dagelijks in beiden. We omarmen het verschil door diversiteit te vieren en zoeken vanuit nieuwsgierigheid naar de ander naar meer verbinding.

Ontwikkelen en inleven

We willen bijdragen aan meer verbinding en begrip voor elkaar op scholen. Tussen leerlingen onderling, tussen docenten onderling, tussen docenten en leerlingen en tussen docenten en ouders. Je kunt jezelf alleen ontwikkelen vanuit een veilig omgeving. De klas hoort een plek te zijn waar je mag zijn en ontdekken wie je bent. Dit betekent dat er begrip nodig is voor de afkomst, keuzes, angsten, pijn, geaardheid en gedachtegangen van de ander. Om begrip te krijgen is het nodig dat je enerzijds kennis hebt en anderzijds je kan inleven in de ander.

Theater als middel

Het middel dat we inzetten is theater, gespeeld door mensen die hun eigen verhaal leven én delen. We geven het publiek een ervaring mee. We maken onderwerpen die soms uit ongemak weggemoffeld worden bespreekbaar om zo de leefwereld van mensen positief te veranderen.
Via theater kunnen we issues pestgedrag en discriminatie op een laagdrempelige en simpele manier aankaarten. Doordat het gespeeld wordt door mensen die hun eigen verhaal vertellen kan het publiek zich met hen identificeren als positieve rolmodellen. Door het publiek een visuele en fysieke ervaring mee te geven spreken we recht tot het hart.

In gesprek

In de workshop achteraf gaan we in gesprek over wat het publiek heeft ervaren hebben tijdens de voorstelling en waar ze dit terugzien in hun eigen (school)leven. En belangrijker, we geven tools mee om je meer open te stellen voor de ander. In de voorstellingen en workshops van Live Your Story leren de toeschouwers zichzelf, maar ook hun vrienden, klasgenoten en docenten beter begrijpen.