}

Aanbod op maat

Opening conferentie genderdiversiteit NHL Stenden. Foto: Friso Bruins

Opening conferentie genderdiversiteit NHL Stenden. Foto: Friso Bruins

Aanbod op maat voor scholen

Zoek je een platform om te zorgen dat er meer begrip komt voor elkaar op school? We ontwerpen graag een programma op maat om te onderzoeken waar de onveiligheid vandaan komt en spelen hier vervolgens op in met een creatief product dat leerlingen en/of medewerkers onderdeel maakt van de oplossing. We werken hierbij altijd vanuit lichtheid en humor. Het doel is dat iedere leerling vanuit een veilige sfeer zich kan ontwikkelen, dat iedere ouder zijn/haar kind met een goed gevoel uitzwaait in de ochtend en dat iedere docent in zijn/haar kracht staat en met plezier en creativiteit onderwijs brengt.


Aanbod op maat voor organisaties

Zoek je binnen jouw organisatie een effectief en toegankelijk middel om het gesprek te openen? Wil je een congres of bijeenkomst luchtig inleiden met een voorstelling?
Zoek je een regisseur die mensen in hun kracht kan zetten en hún verhaal kan laten presenteren aan publiek? Ken je een iemand met een inspirerend verhaal dat gedeeld moet worden, maar weet je nog niet hoe? Wil je je team of studenten met behulp van trainingsacteurs bekwamen in intercultureel burgerschap? 

We denken graag met je mee hoe we theater kunnen inzetten om voor meer verbinding te zorgen. Neem voor een vrijblijvende offerte, praktische-  en inhoudelijke vragen contact met ons op.